bespreekbaar maken

De kracht van ont-moeten

De trainingen die ik geef gaan over het signaleren en bespreekbaar maken van geweld en mishandeling (alle doelgroepen). Taal speelt hierin een heel belangrijke rol. Taal van beleidsmakers naar de hulpverleners, taal van de hulpverleners naar cliënten/patiënten en taal van jou tot jou. Hoe vaak zeg jij tegen jezelf: ‘Ik moet nog even dit, ik …

De kracht van ont-moeten Lees verder »

De definitie van signaleren

De definitie van signaleren

In een eerder artikel heb ik het gehad over het nadeel van het gebruik van vakjargon. In dit artikel wil ik specifiek ingaan op het veel gebruikte woord signaleren. En dan vooral in de context: ‘Het signaleren van huiselijk geweld, kinder- en oudermishandeling*’. Het is niet zozeer een woord dat als vakjargon richting cliënten/ betrokkenen …

De definitie van signaleren Lees verder »

Kanttekening bij het afwegingskader

Een kanttekening bij het afwegingskader

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt aangescherpt. Verschillende beroepsgroepen hebben met elkaar gekeken hoe zij het afwegingskader vorm willen geven. En per 1 januari 2019 wordt dit afwegingskader verplicht. Het doel Het afwegingskader verduidelijkt hoe de (zorg)professional tot de conclusie kan komen dat een situatie van (een vermoeden van) kindermishandeling en huiselijk geweld dermate ernstig …

Een kanttekening bij het afwegingskader Lees verder »

Het belang van het kind

Voorkom het gebruik van vakjargon

Herken je dat, termen als ‘hulpverlening’, ‘het belang van het kind’? Regelmatig betrapte ik mijzelf er ook op, het gebruik van vakjargon. Termen die je als vanzelfsprekend helder beschouwd. Maar wat betekenen deze woorden of zinnen eigenlijk als je er eens goed naar kijkt, of luistert?

Blijsluiter, pillen, gebruik Meldcode

Het ‘gebruik van de Meldcode’

Er werd mij eens gevraagd wat ik denk dat er in toekomstig beleid nodig is om het gebruik van de Meldcode te optimaliseren. Mijns inziens is het nodig om terug te gaan naar persoonsniveau. Ik zeg teruggaan, maar dat klopt eigenlijk niet. De focus heeft grotendeels gelegen op de kaders.

Handelingsverlegenheid

Nu gaan we het écht anders doen

Statistisch gezien zitten er in Nederland 3 kinderen in iedere klas dat slachtoffer is van kindermishandeling of verwaarlozing. Als we deze kinderen verzamelen, dan zouden dat ter beeldvorming 533 basisscholen vol zijn. Dat zijn de Kuip en de Arena gevuld! De cijfers liegen er niet om.