Statistisch gezien zitten er in Nederland 2 kinderen in de klas die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit is minstens een gevulde Kuip en Arena bij elkaar.

Om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken is de Meldcode in het leven geroepen. Deze Meldcode verplicht professionals deze in te schakelen wanneer zij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling hebben.

 

Met huiselijk geweld en kindermishandeling doelt Ovora® op de breedste zin van het woord en elke vorm. Dit kunnen wij doen omdat het niet alleen gaat om wát je kan signaleren, maar juist hoé je kan signaleren. We leren je zorgelijke situaties te herkennen en verder te kijken dan alleen de signalen die ‘afgegeven’ worden. 

 

Leren zien wat niet zichtbaar is en horen wat niet gezegd wordt.

Uit onderzoek van Ovora® is gebleken dat stap 1 en 3 van de Meldcode als lastigst worden ervaren, dus het signaleren en het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Het is niet zo vreemd dat deze stappen als de twee lastigste worden ervaren, want dat zijn precies de stappen die niet te vinden zijn in de boeken. Dit zijn de twee stappen waarbij je moet leren vertrouwen op en luisteren naar je eigen onderbuikgevoel en uit je comfortzone moet durven stappen.

 

Daarom biedt Ovora training en coaching aan die specifiek gericht zijn op het signaleren en bespreekbaar maken van zorgen (rondom dit onderwerp).

“Ik wil dat jij jezelf over tien jaar in de spiegel aan kan kijken als er een oud leerling, patiënt of cliënt naar je toe komt en vraagt of jij het geweten hebt en wat je toen hebt gedaan”

7U5A7207

Over Ovora®

De bedrijfsnaam OVORA® verwijst naar het Ovora®model. Ontwikkeld door Anne van Hoorn.

 

Het Ovora® model is een communicatiemodel dat helpt bij het voeren van een gesprek waarin je je vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of andere zorgen gaat toetsen in een gesprek met de betrokkenen. 

 

Het bespreekbaar maken van je zorgen wordt door veel mensen als lastig ervaren. Er spelen een hoop tegenargumenten om ‘het nog even aan te kijken’. ‘wat als ik niet genoeg ‘bewijs’ heb’, ‘wat als we ze uit het oog verliezen omdat de vertrouwensband geschaad is?’

Doelgroep

De doelgroep waar Ovora mee werkt zijn mensen met een signalerende functie die veel kunnen betekenen voor de doelgroep die zij bedienen.

 

En zij zijn verplicht met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te werken.

  • ZORG
  • WELZIJN
  • ONDERWIJS & OPVANG
  • RECHTSORDE

“Het grootste communicatieprobleem is dat wij niet luisteren om te begrijpen, maar luisteren om te reageren”

Ons aanbod

Workshops en trainingen

In de workshops en trainingen leer je in korte tijd snel anders te kijken en een andere houding aan te nemen met betrekking tot dit onderwerp.

 

Het zijn praktische en vlotte bijeenkomsten met eyeopeners die je bij zullen blijven.

 

Ervaringsleer staat centraal. 

 

Meer weten over de deels gesubsidieerde workshops, SKJ- geaccrediteerde trainingen en verschillende thema’s?

Presentaties

Ovora® is ook in te huren als (gast)spreker. 

 

Zoals bijvoorbeeld op een themabijeenkomst, studiedag of tijdens een vergadering of overleg.

 

Deze presentaties kunnen over verschillende onderwerpen gaan waarin het bespreekbaar maken een uitdaging kan zijn. 

 

Denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld en kindermishandeling, armoede of overgewicht.

Coaching

Om de werkwijze van Ovora® (en dus ook de Meldcode) zo goed mogelijk te implementeren en eigen te maken is het belangrijk om het op de agenda te houden. 

 

Niet als alleen een (zoveelste) agendapunt, maar op een motiverende en stimulerende manier waarin je blijft groeien. Niet alleen werkgerelateerd, maar ook als persoon en als team.

 

Om dat zo efficiënt mogelijk te doen biedt Ovora® (team) coaching aan en coaching aan managers/ aandachtsfunctionarissen om deze kar binnen de organisatie te trekken.

Wat mensen over Ovora® zeggen


"Helder, boeiend, inspirerend, geen moment verlies van concentratie"


- Medewerker 'De Ontmoeting'

"Anne, ik vind dat je alles mooi verwoord. Heel prettig om naar te luisteren. Het belang is duidelijk en ik kan er concreet mee aan de slag"
- Medewerker Kiddoozz

"Inzicht in huiselijk geweld is een training die tools aanreikt in plaats van een 'moeten' oplegt, ze staan naast de professional en snappen dat het moeilijk voor hen kan zijn"
- Fonds Achterstandswijken (FAW)

"Ovora® zet je stil bij je eigen handelen, waarna je concrete tools krijgt om het anders te doen"


- Medewerker Laurens