Statistisch gezien zitten er in Nederland in iedere klas 2 kinderen die slachtoffer

zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 

Om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken is de Meldcode in het leven geroepen.

De Meldcode verplicht professionals in de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdhulp en justitie deze in te schakelen wanneer zij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling hebben.

 

Met huiselijk geweld en kindermishandeling doelt Ovora op de breedste zin van het woord en elke vorm. Dit kunnen wij doen omdat het niet alleen gaat om wát je kan signaleren, maar juist hoé je kan signaleren. We leren je zorgelijke situaties te herkennen en verder te kijken dan alleen de signalen die ‘afgegeven’ worden. Leren zien wat niet zichtbaar is en horen wat niet gezegd wordt.

 

Uit onderzoek van Ovora® is gebleken dat stap 1 en 3 van de Meldcode als lastigst worden ervaren, dus het signaleren en het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is niet zo vreemd dat deze stappen als de twee lastigste worden ervaren, want dat zijn precies de stappen die niet te vinden in de boeken. Dit zijn de twee stappen waarbij je moet leren vertrouwen op en luisteren naar je eigen onderbuikgevoel en uit je comfortzone moet durven stappen.

 

Daarom biedt Ovora trainingen en workshops aan die specifiek gericht zijn op het signaleren en bespreekbaar maken van dit onderwerp.

Hoe dit eruit ziet lees je hier.

We zijn..
Praktisch ingesteld

Je hebt het al druk genoeg, er wordt al zoveel van je gevraagd en de protocollen stapelen zich op. Dat geldt ook voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is niet zomaar een verantwoordelijkheid die je draagt en een signalerende houding die van je wordt gevraagd.

 

Tóch is het juist bij deze problematiek van groot belang dat je hier áltijd alert op bent. Om dat te bewerkstelligen hebben we praktische tools ontworpen om hier, zonder dat het je extra energie kost, altijd alert op te kunnen zijn.

We hebben..
Dé manier om inzicht te krijgen

Je bent hoogstwaarschijnlijk wel bekend met de meldcode. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren en melden.

 

Er wordt veel gesproken over het ‘het gebruik van de meldcode’.  Maar is er eigenlijk wel duidelijk waar we het precies over hebben? Wat de problematiek precies inhoudt? Wat er allemaal onder huiselijk geweld en kindermishandeling valt en hoe het ontstaat? En misschien wel het belangrijkste punt: Wat zijn jouw belemmeringen en/of obstakels als het gaat om dit thema?

 

Ovora® is van mening dat hier de focus moet liggen. Als je inzicht in de problematiek hebt, weet hoe het ontstaat, wat de patronen zijn en hoe je dit kan signaleren, dan pas komt er aan de orde wat je vervolgens moet doen. En dat is de meldcode.

 

Lees meer over onze visie in de artikelen op onze website.

We bieden..
Een passend aanbod

We vinden het belangrijk dat ons aanbod aansluit bij de vraag van de professional en organisatie. Niet iedereen staat hier hetzelfde in en dat is niet erg.

 

Juist door aan te sluiten bij de behoefte vanuit de praktijk is de ervaring dat de training beter beklijft.

 

De ene organisatie wil beter leren signaleren, terwijl de andere organisatie wil leren hoe zij het best de zorgen bespreekbaar kunnen maken met de betrokkenen.