Corona: Wat zeg je na zo’n lange tijd weer tegen elkaar?

Afgelopen 11 mei gingen de meeste scholen en kinderopvangorganisaties weer open. Lange tijd hebben jullie elkaar niet gezien en hebben de meeste gezinnen een ander leven geleid dan dat ze gewend waren. Voor de één is dit een prettige tijd geweest en voor de ander is het afzien geweest. Er is al veel gesproken over de zorgen rondom huiselijk geweld in de coronatijd.

Maar hoe pak je dit nu concreet aan?

Tip 1: ‘Aan’ staan voor je intuïtie

Zorg dat je gevoel ‘aan’ staat. Klinkt misschien heel vaag, maar dit is wel het uitgangspunt. Door aan te staan op je gevoel geef je je intuïtie de ruimte om er te laten zijn. Het gevoel dat het niet goed gaat met iemand kan via verschillende kanalen bij je binnen komen. Wees ontvankelijk voor alle signalen die afgegeven worden (ook al zie of hoor je ze niet concreet). En laat je ratio het niet wegredeneren door ‘het komt vast door die coronatijd’. Want ook al komt het door die coronatijd,  dan nog gaat het erom dat er wat aan gedaan wordt. Zonde om de oplossing te ‘laten liggen’ omdat we mogelijk weten waar het door komt. 

Tip 2: Kaderen

Mensen die mijn trainingen hebben gevolgd weten hoe belangrijk het kaderen van een gesprek is. Dat komt er in het kort op neer dat je verwachtingen helder maakt. Meer achtergrond informatie lees je hierover in mijn E-book 

De terugkeer uit de coronatijd is dé uitgelezen kans om hier (opnieuw) mee te beginnen.

Voorbeeldzin 

Ik ga straks een voorbeeldzin geven. Kneed hem alsjeblieft voor jezelf in zo’n vorm dat hij eigen is bij je past. Maar het is zó waardevol om hier nu mee te beginnen. Op het moment dat je je zorgen maakt kan je namelijk altijd terugvallen op hetgeen je nu zegt. Dus benut deze kans zou ik zeggen. De strekking die ik ermee bedoel is als volgt:

 Aan de ouder

‘We hebben elkaar een tijd niet gezien en hebben ons allemaal aan een nieuw ritme moeten aanpassen. (voor sommige waren we net gewend aan het oude ritme).
Voor ons als volwassenen kan dat al even schakelen zijn, maar voor kinderen helemaal. Ik wil u dan ook laten weten, dat als mij iets opvalt, of als ik mij zorgen maak, ik die met u zal delen. En andersom natuurlijk ook graag. Dan kunnen we namelijk samen kijken wat er nodig is (als dat nodig is) om deze nieuwe overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen voor uw kind.’
 

Je openingszin creëren

Je maakt hiermee het spreken over zorgen heel laagdrempelig voor jezelf. En als je daadwerkelijke zorgen wilt bespreken kan je terugvallen op wat je nu hebt gezegd. ‘Ik heb aangegeven dat als ik mij zorgen maak ik die met u zal delen. Nu is het momenten dat ik (deze zorg) met u wil delen.’