Over Ovora®

Visie

Wij creëren een menselijke samenleving waarin iedereen gehoord en gezien wordt vanuit liefde en verbinding.

Missie

De missie van Ovora® is dat jij jezelf als hulpverlener/ professional in de spiegel aan kan kijken als er een oud patiënt, leerling of cliënt naar je toe komt en vraagt of jij hebt vermoed dat het thuis niet goed ging en wat je toen hebt gedaan. 

Deze missie werkt twee kanten op.

-> De ene kant is dat je aan de ander kan laten zien dat je hem of haar gezien hebt en in actie bent gekomen.

-> De andere kant is dat als je met het Ovora®model werkt, je een rust en vertrouwen voor jezelf inbouwt dat je áltijd in elk contact íets kan doen. Zodat je jezelf niet over een aantal jaar afvraagt of je in die ene casus wel alles hebt gedaan. Want dat draagt weer bij aan ervaringen die je volgende contacten kleuren.

Waar staat Ovora® voor?

De besdrijfsnaam verwijst naat het Ovora® model, een communicatiemodel dat helpt bij het voeren van een gesprek waarin je je vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of andere zorgen gaat toetsen in een gesprek met de betrokkenen. Zie afbeelding waar de letters voor staan.

Het bespreekbaar maken van je zorgen wordt door veel mensen als lastig ervaren. Er zijn weleens wat tegenargumenten om ‘het nog even aan te kijken’ of ‘wat als ik niet genoeg ‘bewijs’ heb’ of ‘wat als we ze uit het oog verliezen omdat de vertrouwensband geschaad is?’

Dit zijn argumenten die wij regelmatig horen. Het doel van Ovora® is dan ook om de grondslag van deze argumenten te onderzoeken en vervolgens te weerleggen door de andere kant te laten zien.

Met behulp van het Ovora® model wordt er anders omgegaan met deze argumenten en je ontvangt tips en tools om het geleerde ook daadwerkelijk toe te passen.

Ovora®model uitgewerkt
Klik op de foto om te vergroten

Over Anne

Gratis corona webinar

Mijn naam is Anne van Hoorn. Trainer en maatschappelijk werker.

De interesse voor het thema huiselijk geweld en kindermishandeling begon tijdens de opleiding maatschappelijk werk. Na deze afgerond te hebben heb ik les gegeven binnen de Minor Geweld, heb ik bij de plegerhulpverlening en later de crisisdienst (waar ik de screeningen van de huisverboden deed) gewerkt.

Tijdens de gesprekken merkte ik dat er iets gebeurde dat zorgde voor verbinding. Toentertijd kon ik niet goed uitleggen wat dat was. Maar na een persoonlijke zoektocht waarin ik sterker met mijzelf in verbinding kwam ontdekte ik wat het was dat ik deed in deze gesprekken.

Door zelf het verschil te kennen tussen in en uit verbinding zijn met jezelf en de ander, begon ik dit om mij heen bij andere hulpverleners ook op te merken.

Ik besloot verder te gaan onderzoeken wat er precies met mij in die gesprekken gebeurde. Wat deed ik, hoe reageerde de ander en wat werkte wel en wat niet? Van hieruit is het Ovora®model ontstaan.

Ervaren

Mijn belangrijkste doel met Ovora® is om je te laten ervaren* hoe het is om in verbinding met de ander te staan en hoeveel je van daaruit bespreekbaar kan maken.

‘Het kan anders’ is de slogan van Ovora® en dat is wat ik je wil laten ervaren, zodat jij jouw cliënten en patiënten ook kan laten ervaren dat het anders kan.

Dit doe ik door mijn ervaringen uit mijn werk en inzichten uit mijn persoonlijke ontwikkeling te delen en praktisch te maken.

*Ik zeg bewust ‘ervaren’ omdat het leven gericht is op ervaringen. Positieve en negatieve. En deze ervaringen kleuren je leven en je kijk op het leven. Daarom ook dat de training en coaching van Ovora® gericht op het opdoen van (nieuwe) ervaringen met betrekking tot geweld en verwaarlozing  bespreekbaar maken.

Foto gedragsverandering 29 maart (geknipt)

We zijn..

Praktisch ingesteld

Je hebt het al druk genoeg, er wordt al zoveel van je gevraagd en de protocollen stapelen zich op. 

Dat geldt ook voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is niet zomaar een verantwoordelijkheid die je draagt en een signalerende houding die van je wordt gevraagd.

Tóch is het juist bij deze problematiek van groot belang dat je hier áltijd alert op bent. Om dat te bewerkstelligen hebben we praktische tools ontworpen om hier, zonder dat het je extra energie kost, altijd alert op te kunnen zijn.

We hebben..

Dé manier 

Je bent hoogstwaarschijnlijk wel bekend met de meldcode. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren en melden.

Er wordt veel gesproken over het ‘het gebruik van de meldcode’.  Maar is er eigenlijk wel duidelijk waar we het precies over hebben? Wat de problematiek precies inhoudt? Wat er allemaal onder huiselijk geweld en kindermishandeling valt en hoe het ontstaat? En misschien wel het belangrijkste punt: Wat zijn jouw belemmeringen en/of obstakels als het gaat om dit thema?

Ovora® is van mening dat hier de focus moet liggen. Als je inzicht in de problematiek hebt, weet hoe het ontstaat, wat de patronen zijn en hoe je dit kan signaleren, dan pas komt er aan de orde wat je vervolgens moet doen. En dat is de meldcode.

Meer lezen? Klik hier.

We bieden..

Een passend aanbod

We vinden het belangrijk dat ons aanbod aansluit bij de vraag van de professional en organisatie. Niet iedereen staat hier hetzelfde in en dat is niet erg.

Juist door aan te sluiten bij de behoefte vanuit de praktijk is de ervaring dat de training beter beklijft.

De ene organisatie wil beter leren signaleren, terwijl de andere organisatie wil leren hoe zij het best de zorgen bespreekbaar kunnen maken met de betrokkenen.