Een kanttekening bij het afwegingskader

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt aangescherpt. Verschillende beroepsgroepen hebben met elkaar gekeken hoe zij het afwegingskader vorm willen geven. En per 1 januari 2019 wordt dit afwegingskader verplicht.

Het doel

Het afwegingskader verduidelijkt hoe de (zorg)professional tot de conclusie kan komen dat een situatie van (een vermoeden van) kindermishandeling en huiselijk geweld dermate ernstig is dat een melding noodzakelijk is.
Het doel van een afwegingskader is om meer houvast te geven bij het nemen van beslissingen over het doen van een melding.

Implementatie

Veel organisaties zijn druk bezig met de implementatie van dit afwegingskader binnen de organisatie. Begrijpelijk dat de focus wordt gelegd op het werken met het nieuwe afwegingskader. Er zijn een aantal veranderingen waar men van op de hoogte moet zijn.

Echter zou ik vanuit de visie van Ovora willen toelichten waarom dit hoogstwaarschijnlijk weinig verschil zal gaan maken in de mindset van de medewerkers.

Moeten

Sinds de invoer van de Meldcode worden bepaalde beroepsgroepen verplicht om met de Meldcode te werken. Er wordt van bovenaf gezegd: ‘dit is verplicht en dit moet je doen’. Maar wat ontbreekt is een investering in het aanwakkeren van de intrinsieke motivatie van de medewerkers. Door de focus zo op de kaders (meldcode + nu het nieuwe afwegingskader) wordt men niet meer getriggerd om zelf te voelen en in te schatten.

Uniformiteit

En dat is precies waar de crux zit. Men is bang om dit zelf in te schatten, want wat als je ernaast zit? Om deze angst tegen te gaan wordt er vanuit het ministerie gekeken hoe dat ondervangen kan worden. De symptomen (er wordt te weinig gemeld; bijvoorbeeld door angst om verkeerd in te schatten) worden bedekt door een afwegingskader te maken. Er wordt geprobeerd het zo uniform mogelijk te maken. Maar geweld zaken zijn niet uniform. Elke zaak staat op zichzelf, roept een ander gevoel bij de professional op (met diens eigen bagage en referentiekader) en heeft een passende aanpak nodig.

Appelboom

Je kan het zien als een appelboom.
Eigenlijk is de eerste oogst appels (de meldcode) niet helemaal zoals men voor ogen had.
Wat er gebeurt is dat de mislukte appels (oogst) opgepoetst worden (nieuw kader).
Maar door de appels op te poetsen werk je niet aan succesvolle volgende oogst.
Als je wilt dat de vruchten beter worden, dan moet je bij de wortels van de boom zijn.

Roots

Daarom heb ik Ovora ontwikkeld. Hoe kunnen we nu vanuit de roots, de wortels, dus vanuit de kracht van de professional zelf (die nu onzichtbaar is omdat er in kaders gedacht moet worden) ervoor zorgen dat er beter gesignaleerd en gemeld wordt?

Zoals Einstein zo mooi zei: ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’. Als je in de papieren werkelijkheid blijft dan zal het een papieren werkelijkheid blijven. Als je voor uitvoering gaat, zal er uitgevoerd worden.

Wil je weten hoe je de roots aanpakt? Download mijn E-book en boek een gratis adviesconsult in.

Geïnspireerd geraakt door de artikelen of website?