Diensten van Ovora®

Ovora® Diensten

Alles wat wij bij Ovora® doen komt vanuit de visie dat wij geen nieuw ‘moeten’ op willen leggen. Je moet al zoveel. Benadrukken hoe belangrijk het is dat je de protocollen volgt doen we ook niet (dat vinden we wel, maar dat weet jij ook, en daar ben je niet mee geholpen). Want er is een reden waarom de protocollen niet werken zoals ze moeten werken en mensen handelingsverlegenheid ervaren.

 

We zijn tot de conclusie gekomen dat er behoefte is aan hoe signaleer ik en hoe maak ik bespreekbaar? Praktisch, snel en simpel. Niet makkelijk, maar wel simpel.

 

Alles wat Ovora® aanbiedt staat in het teken van een andere kijk op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling die ervoor zorgt dat je voorbij je eigen belemmeringen en denkbeelden kunt zien en handelen. Deze verandering in mindset is dan ook wat bijdraagt aan het gevoel van opluchting wat veel deelnemers al hebben ervaren na het volgen van de training of workshop.

 

Om tot deze verandering te komen werken wij met het Ovora® model.

 

Het Ovora® model is een communicatiemodel dat helpt bij het duiden van je onderbuikgevoel en het voeren van een gesprek waarin je je vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bespreekbaar gaat maken. Stap voor stap wordt inzichtelijk wat voor soort communicatie van belang is en waar bij het slachtoffer en/of de pleger op gelet moet worden. Dit wordt aan de hand van voorbeeldzinnen gedaan. 

Workshops en trainingen

In de workshops en trainingen leer je in korte tijd snel anders te kijken en een andere houding aan te nemen met betrekking tot dit onderwerp.

 

Het zijn praktische en vlotte bijeenkomsten met eyeopeners die je bij zullen blijven.

 

Ervaringsleer staat centraal. 

 

Meer weten over de deels gesubsidieerde workshops, SKJ- geaccrediteerde trainingen en verschillende thema’s?

Presentaties

Ovora® is ook in te huren als (gast)spreker. 

 

Zoals bijvoorbeeld op een themabijeenkomst, studiedag of tijdens een vergadering of overleg.

 

Deze presentaties kunnen over verschillende onderwerpen gaan waarin het bespreekbaar maken een uitdaging kan zijn. 

 

Denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, armoede of overgewicht.

Coaching

Om de werkwijze van Ovora® (en dus ook de Meldcode) zo goed mogelijk te implementeren en eigen te maken is het belangrijk om het op de agenda te houden. 

 

Niet als alleen een (zoveelste) agendapunt, maar op een motiverende en stimulerende manier waarin je blijft groeien. Niet alleen werkgerelateerd, maar ook als persoon en als team.

 

Om dat zo efficiënt mogelijk te doen biedt Ovora® (team) coaching aan en coaching aan managers/ aandachtsfunctionarissen om deze kar binnen de organisatie te trekken.