Het kan anders

Ben jij je ervan bewust hoe belangrijk een positieve hulpverleningservaring is? En dat die bij jou begint?

Weerstand kennen we allemaal wel. Bij onszelf, maar ook bij anderen in gesprek. Er kunnen allerlei factoren meespelen waarom iemand weerstand kan ervaren. Denk bijvoorbeeld aan verlies aan controle, verandering, want verandering verstoort bij veel mensen het gevoel dat ze zelf de controle hebben, teveel onzekerheid, gezichtsverlies, zorgen over of ze het wel kunnen en …

Ben jij je ervan bewust hoe belangrijk een positieve hulpverleningservaring is? En dat die bij jou begint? Lees verder »

De kracht van ont-moeten

De trainingen die ik geef gaan over het signaleren en bespreekbaar maken van geweld en mishandeling (alle doelgroepen). Taal speelt hierin een heel belangrijke rol. Taal van beleidsmakers naar de hulpverleners, taal van de hulpverleners naar cliënten/patiënten en taal van jou tot jou. Hoe vaak zeg jij tegen jezelf: ‘Ik moet nog even dit, ik …

De kracht van ont-moeten Lees verder »

De definitie van signaleren

De definitie van signaleren

In een eerder artikel heb ik het gehad over het nadeel van het gebruik van vakjargon. In dit artikel wil ik specifiek ingaan op het veel gebruikte woord signaleren. En dan vooral in de context: ‘Het signaleren van huiselijk geweld, kinder- en oudermishandeling*’. Het is niet zozeer een woord dat als vakjargon richting cliënten/ betrokkenen …

De definitie van signaleren Lees verder »

Kanttekening bij het afwegingskader

Een kanttekening bij het afwegingskader

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt aangescherpt. Verschillende beroepsgroepen hebben met elkaar gekeken hoe zij het afwegingskader vorm willen geven. En per 1 januari 2019 wordt dit afwegingskader verplicht. Het doel Het afwegingskader verduidelijkt hoe de (zorg)professional tot de conclusie kan komen dat een situatie van (een vermoeden van) kindermishandeling en huiselijk geweld dermate ernstig …

Een kanttekening bij het afwegingskader Lees verder »

Blijsluiter, pillen, gebruik Meldcode

Het ‘gebruik van de Meldcode’

Er werd mij eens gevraagd wat ik denk dat er in toekomstig beleid nodig is om het gebruik van de Meldcode te optimaliseren. Mijns inziens is het nodig om terug te gaan naar persoonsniveau. Ik zeg teruggaan, maar dat klopt eigenlijk niet. De focus heeft grotendeels gelegen op de kaders.