Trainingen van Ovora®

Ovora® trainingen

Trainingen  

Ovora training inzicht in huiselijk geweld en kindermishandeling geaccrediteerd door SKJ
‘Inzicht in huiselijk geweld en kindermishandeling

‘Ik kan pas iets doen als ik genoeg bewijzen heb’

‘Wat als mijn vermoeden niet klopt?’

‘Wat als betrokkenen boos worden of zelfs naar een andere organisatie vertrekken?’ 


Belemmeringen die we veel horen in het werken met de Meldcode. 


Weten hoe je hier anders tegenaan kan kijken en praktisch mee om kan gaan?

‘Inzicht in de slachtoffer en plegerhulpverlening’

Wil jij meer inzicht in hoe huiselijk geweld en kindermishandeling ontstaat? Een beter inzicht en begrip wat betreft pleger en slachtoffer?

 

In deze training leer je meer over het ontstaan, het gesprek met de (vermoedelijke) pleger en de polariteit tussen beiden, dus de intergenerationele overdracht.

Blijsluiter, pillen, gebruik Meldcode
‘Inzicht in huiselijk geweld, kindermishandeling en het medisch beroepsgeheim’

Wat kan en mag je doen bij een vermoeden?

 

Deze training is speciaal voor de medische beroepsgroep in het leven geroepen. 

 

Je moet al zoveel. Maar wat mág je eigenlijk doen? Want je maakt je zorgen en daar wil je iets mee doen.