Trainingen van Ovora®

Trainingen  

Ovora training inzicht in huiselijk geweld en kindermishandeling geaccrediteerd door SKJ
‘Inzicht in huiselijk geweld en kindermishandeling’

Wil jij je gevoel van machteloosheid omzetten naar actie op een fundering van zelfverzekerdheid als het gaat om een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bespreekbaar maken?

 

In deze training staat het bespreekbaar maken van jouw zorg centraal met het behoud van de vertrouwensband.

 

‘Inzicht in de slachtoffer en plegerhulpverlening

Wil jij meer inzicht in hoe huiselijk geweld en kindermishandeling ontstaat? Een beter inzicht en begrip wat betreft pleger en slachtoffer?

 

In deze training leer je meer over het ontstaan, het gesprek met de (vermoedelijke) pleger en de polariteit tussen beiden, dus de intergenerationele overdracht.

Blijsluiter, pillen, gebruik Meldcode
‘Inzicht in huiselijk geweld, kindermishandeling en het medisch beroepsgeheim’

Wat kan en mag je doen bij een vermoeden?

 

Deze training is speciaal voor de medische beroepsgroep in het leven geroepen. 

 

Je moet al zoveel. Maar wat mág je eigenlijk doen? Want je maakt je zorgen en daar wil je iets mee doen.