Ovora training inzicht in huiselijk geweld en kindermishandeling geaccrediteerd door SKJ

Training ‘Inzicht in huiselijk geweld en kindermishandeling’

Wil jij je gevoel van machteloosheid omzetten naar actie op een fundering van zelfverzekerdheid als het gaat om een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Deze training is gericht op het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit doen we door de gespreksvaardigheden te behandelen en door te kijken naar hoe het thema zich verhoudt tot de professional zelf.

We tackelen belemmeringen als:
‘Wat als mijn vermoeden van mishandeling of verwaarlozing niet blijkt te kloppen?’
‘Wat als ouders boos worden of zelfs met het kind van de radar verdwijnen?’
‘Wie ben ik om te bepalen of iets wel of geen mishandeling /verwaarlozing is?’

Deze training biedt praktische tools, gaat om kunde in plaats van kennis. Hierdoor gaat het thema meer leven en ga je met concrete tips en tools naar huis.
En met 9 SKJ accreditatiepunten!

Opzet van de training
De training bestaat uit twee (dag)delen. Het eerste dagdeel staat de professional centraal en het veranderen van de mindset: het inzicht dat je vanuit een zorg altijd in actie kan komen. Het wegnemen van de angst en lading die aan het onderwerp hangt door praktische tools aan te reiken.

Deel 1:  Stilstaan bij de professional zelf

– Inzicht in denkbeelden, angsten en belemmeringen

Deel 2: De problematiek

– Hoe ontstaat huiselijk geweld en kindermishandeling?
– Ik wil hierin graag mijn eigen enthousiasme en interesse voor dit thema overbrengen.
– Als je helder hebt hoe het ontstaat en hoe het zich ontwikkelt, dan weet je ook wanneer welke interventie gewenst is.

Deel 3: De aanpak

– Waarom de Meldcode alleen niet voldoende is
– Hoe voer je nou concreet een gesprek over je vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling?
– Hoe ga je om met weerstand?
– Hoe beëindig je het gesprek waarin je stilstaat bij het behoud van de vertrouwensband?

Deel 4: Het Ovora®model

– Het Ovora® model
– Oefenen met Ovora

Het tweede dagdeel staat in het teken van leren signaleren en het bespreekbaar maken van de signalen.

Je ontvangt:
 

*  1 dag training
*  E-book naslagwerk
*  Toegang tot het online Ovora membership
*  Implementatiekaart
*  Tijd voor vragen
*  Ruimte om te oefenen
*  Ervaringsleer (dus beklijft)
*  Na het volgen van de training ontvang je 2 uur vrij te gebruiken vraagbaaksessie, in te zetten bij lastige casussen bijvoorbeeld.

Accreditatie
9 SKJ punten
Duur
1 dag (9:30 – 17:00)
Kosten
€ 495,-  per persoon (ex btw)
Voorwaarde
Minimaal 6 personen
Twijfel je nog? 

Dan lichten wij de inhoud van de trainingen graag in een telefonisch gesprek toe. De ervaring leert namelijk dat je op zoek kan zijn naar iets dat niet beschreven staat in de juiste woorden, terwijl het mogelijk wel kan zijn wat je zoekt. En andersom natuurlijk ook, mochten wij merken dat de training niet helemaal aansluit bij waar je naar op zoek bent, dan zullen wij dat ook eerlijk laten weten.