Training ‘inzicht in huiselijk geweld en kindermishandeling’

Ovora training inzicht in huiselijk geweld en kindermishandeling geaccrediteerd door SKJ

Training ‘Inzicht in huiselijk geweld en kindermishandeling’

Wil jij je gevoel van machteloosheid omzetten naar actie op een fundering van zelfverzekerdheid als het gaat om een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Deze training is gericht op het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit doen we door de gespreksvaardigheden te behandelen en door te kijken naar hoe het thema zich verhoudt tot de professional zelf.

De training biedt praktische tools, gaat om kunde in plaats van kennis. Hierdoor gaat het thema meer leven en ga je met concrete tips en tools naar huis.

 

Opzet van de training


De training bestaat uit twee (dag)delen. Het eerste dagdeel staat de professional centraal en het veranderen van de mindset: het inzicht dat je vanuit een zorg altijd in actie kan komen en dat het medisch beroepsgeheim niet belemmerend hoeft te werken. Het wegnemen van de angst en lading die aan het onderwerp hangt door praktische tools aan te reiken.

 

Deel 1:  Stilstaan bij de professional zelf

– Inzicht in denkbeelden, angsten en belemmeringen

 

Deel 2: De problematiek

– Hoe ontstaat huiselijk geweld en kindermishandeling?

 

Deel 3: De aanpak

– Meldcode
– SISA of andere verwijsindex

 

Deel 4: Het Ovora®model

– Het Ovora® model
– Oefenen met Ovora

 

Het tweede dagdeel staat in het teken van leren signaleren en het bespreekbaar maken van de signalen.

 

* Inclusief Online Membership = Naslagwerk van alle gebruikte documenten + vraagbaak

 
Accreditatie
9 SKJ punten
Duur
1 dag (9:30 – 17:00)
Kosten
€ 295,- ex BTW
Twijfel je nog? 

Dan lichten wij de inhoud van de trainingen graag telefonisch of in een (gratis en vrijblijvend) face-to-face gesprek toe. De ervaring leert namelijk dat je op zoek kan zijn naar iets dat niet beschreven staat in de juiste woorden, terwijl het mogelijk wel kan zijn wat je zoekt. En andersom natuurlijk ook, mochten wij merken dat de training niet helemaal aansluit bij waar je naar op zoek bent, dan zullen wij dat ook eerlijk laten weten.