Training ‘Inzicht in de slachtoffer en plegerhulpverlening’

Waarom deze training?

De jongens en meisjes die in een gewelddadige situatie opgroeien krijgen van huis uit boodschappen mee over hoe er onder andere omgegaan wordt met boosheid, liefde en frustratie. Deze boodschappen, het geleerde, je denkbeelden neem je mee je volwassene leven in. Zoals bijvoorbeeld liefde is geweld, liefde is afwijzing, liefde is negeren.

Nadat huiselijk geweld en/of kindermishandeling gesignaleerd is en er hulpverlening ingezet wordt, wordt er vanaf dat moment hard gewerkt aan een veilige situatie. Het creëren van een veilige leefomgeving voor alle betrokkenen. Helaas is dit vaak op een pragmatisch niveau. Er wordt ingezet op het stoppen van het geweld en stopt de hulpverlening over het algemeen als de veilige omgeving en zelfredzaamheid gewaarborgd is.

Wat mijns inziens een belangrijke volgende stap in het doorbreken van de intergenerationele overdacht van geweld is het aangaan van je schaduwkant als pleger en slachtoffer zijnde. Door hulpverlening op dit niveau aan te bieden en in partnerrelatiegesprekken, geef je de kinderen in deze situatie mee dat er hoop is, dat je niet ‘zo hoeft te zijn als je vader of moeder’, dat je niet alleen goed of alleen slecht bent. Dat klinkt heel zwart-wit, maar wat er gebeurt als er niet die laag dieper wordt gekeken is dat de kinderen de boodschap meekrijgen dat de ene ouder slecht is en de andere ouder goed. En een kind identificeert zich met een ouder. Hierdoor ontstaat de kans dat de één ‘slecht’ wordt en de ander ‘goed’.  Hierin zie je duidelijk de link tussen huiselijk geweld en/of kindermishandeling en criminaliteit.

Als je deze kinderen de nieuwe boodschap mee geeft dat één persoon goed en kwaad in zich kan hebben en dat je kan veranderen, dan hoeven ze zich niet met 1 kant te identificeren en kunnen zij zich ontplooien tot de persoon die zij in potentie zijn. Mét een schaduwzijde (die iedereen heeft) die niet weggestopt, maar juist onderzocht mag worden.

Ondanks dat het ooit fout is gegaan mensen de kans geven te laten zien dat het anders kan. Dát is het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Juist met het helpen van de pleger(s) help je de volgende generatie. Je geeft het voorbeeld dat je kwetsbaar mag zijn, dat je aan jezelf mag werken én dat er gedragsverandering mogelijk is.

De training ‘Inzicht in de plegerhulpverlening’ helpt professionals met de aanpak van slachtoffer en plegergesprekken.

Opzet van de training

Deel 1:  Stilstaan bij de professional zelf

– Denkbeelden over huiselijk geweld
– Denkbeelden over plegers
– Angsten en belemmeringen
– Basishouding
– Afstand – nabijheid

Deel 2: De problematiek

– Hoe ontstaat huiselijk geweld en kindermishandeling?
– Soorten geweld
– Soorten plegers
– Spiraal van geweld

Deel 3: De aanpak

– Hoe voer je een gesprek met een pleger? Je ontvangt concrete hulpzinnen over hoe je kan beginnen en waar je op moet letten.
– Hoe voer je een partnerrelatiegesprek? 
– Contra-indicaties, wanneer niet?
– Leren ruzie maken, hoe kan je duurzaam verder na deze gesprekken?

Deel 4: Het Ovora®model

– Het Ovora® model
– Oefenen met Ovora voor beide gesprekken (individueel en partnergesprekken)

Het tweede dagdeel staat in het teken van leren signaleren en het bespreekbaar maken van de signalen.

Je ontvangt:
 

*  1 dag training
*  E-book naslagwerk
*  Toegang tot het online Ovora membership
*  Implementatiekaart
*  Tijd voor vragen
*  Ruimte om te oefenen
*  Ervaringsleer (dus beklijft)
Na het volgen van de training ontvang je 2 uur vrij te gebruiken vraagbaaksessie, in te zetten bij lastige casussen bijvoorbeeld.

Eerstvolgende datum
In overleg
Duur
1 dag
Kosten
€ 495,- per persoon ex. btw
voorwaarde
Minimaal 6 personen
Twijfel je nog? 

Dan lichten wij de inhoud van de trainingen graag in een telefonisch gesprek toe. De ervaring leert namelijk dat je op zoek kan zijn naar iets dat niet beschreven staat in de juiste woorden, terwijl het mogelijk wel kan zijn wat je zoekt. En andersom natuurlijk ook, mochten wij merken dat de training niet helemaal aansluit bij waar je naar op zoek bent, dan zullen wij dat ook eerlijk laten weten.