Kom ik in aanmerking?

OOK IN 2020 KOM JE IN AANMERKING VOOR DE DEELS GESUBSIDIEERDE WORKSHOPS ALS JE:
Werkzaam bent in:

+ Rotterdam
+ Albrandswaard,
+ Barendrecht
+ Capelle aan den IJssel
+ Krimpen aan den IJssel
+ Lansingerland

Werkt in de volgende sector:

Kinderopvang: Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus.

 

Onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voorgezet (speciaal) onderwijs, clusteronderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, zorgadviesteams.

 

Gezondheidszorg: Jeugdgezondheidszorg, ziekenhuis, (kinder)arts, fysiotherapie, ergonomie, diëtist, chiropractie, tandarts, mondhygiënist, doktersassistent, kraamzorg, verloskundigen.

 

Maatschappelijke ondersteuning: GGZ, zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, welzijnswerk, Steunpunt Huiselijk geweld.

 

Jeugdzorg: Jeugd-GGZ, (ortho)pedagoog , therapeut, ambulante jeugdhulpverlening, (semi)residentiële jeugdhulpverlening, pleegzorg, jeugdbescherming, CJG, BJZ, RVK.

 

Rechtsorde: Rechter, Politie, Officier van justitie, advocaat, leerplicht, Reclasseringswerkers.