Kom ik in aanmerking?

Workshops met gemeentelijke subsidie


Onderstaande gebieden komen in aanmerking voor gemeentelijke subsidie:

 

Rotterdam
Albrandswaard,
Barendrecht
Capelle aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel
Lansingerland

 

Onderstaande doelgroepen komen in aanmerking voor gemeentelijke subsidie:


Kinderopvang
: Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus.

 

Onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voorgezet (speciaal) onderwijs, clusteronderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, zorgadviesteams.

 

Gezondheidszorg: Jeugdgezondheidszorg, ziekenhuis, (kinder)arts, fysiotherapie, ergonomie, diëtist, chiropractie, tandarts, mondhygiënist, doktersassistent, kraamzorg, verloskundigen.

 

Maatschappelijke ondersteuning: GGZ, zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, welzijnswerk, Steunpunt Huiselijk geweld.

 

Jeugdzorg: Jeugd-GGZ, (ortho)pedagoog , therapeut, ambulante jeugdhulpverlening, (semi)residentiële jeugdhulpverlening, pleegzorg, jeugdbescherming, Centra voor jeugd en gezin, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming.

 

Rechtsorde: Rechter, Politie, Officier van justitie, advocaat, leerplicht, Reclasseringswerkers.