Het Fonds Achterstandswijken (FAW) is een stichting die huisartsen in Rotterdamse achterstandswijken ondersteunt en de kwaliteit van huisartsenzorg bevordert.

 

Het FAW doet dit door huisartsen extra financiële ondersteuning te bieden, daar waar de reguliere tarieven niet voldoende zijn. Bovendien voert het FAW projecten uit en ondersteunt het projecten van anderen die passen binnen de missie van het FAW:

 

“Het ondersteunen van huisartsenpraktijken in achterstandswijken om de beschikbaarheid en de kwaliteit van huisartsenzorg te bevorderen.”

 

Voor het vervullen van de missie zijn de volgende uitgangspunten gekozen:
Organisatorisch en functioneel ondersteunen

Deskundigheidsbevordering

Gezondheidsbeïnvloeding patiënten (cure en preventie)

 

Klik hier voor de FAW website

 

 

Kids4Dreams is een jonge organisatie gespecialiseerd in informeel leren en werkt aan een prachtige missie, namelijk om van de wereld een platform voor kinderen te maken, waarin zij maximale ontwikkelingskansen krijgen, om uit te groeien tot een wereldburger.

 

Wij bouwen aan deze missie op twee manieren.

 1. Het ontwikkelen en bieden van diverse leerlijnen/workshops, trainingen en projecten op het gebied van informeel leren, in het kader van talentontdekking en -ontwikkeling voor zowel kinderen als professionals.
 2. Het leggen van verbindingen met diverse partijen en organisaties om een draagvlak te creëren met oneindige mogelijkheden.

 

Met de informele methodiek in ons concept en aanbod schenken wij aandacht aan:

 • Het zien en horen van ieder kind
 • De belevingswereld van het kind
 • Ouderbetrokkenheid
 • Het bieden van een podium

 

En de persoonlijke ontwikkeling voor hogere leeropbrengsten (NEXT Century Skills).

 • Sociale Vaardigheden
 • Zelfregulering
 • Kritisch denken
 • Oplossend denken
 • Creatief denken
 • Samenwerken
 • Communiceren

 

Klik hier voor de Kids4dreams website!