Over OVORA®

De bedrijfsnaam OVORA verwijst naar het Ovora®model.

 

Het Ovora® model is een communicatiemodel dat helpt bij het voeren van een gesprek waarin je je vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling gaat toetsen in een gesprek met de betrokkenen. In het schema hiernaast zie je waar het model voor staat. De letters zijn een afkorting van de vijf verschillende stappen. Onderzoeken, Vragen, Ontvangen, Reageren en Actie.

 

Het bespreekbaar maken van je zorgen wordt door veel mensen als lastig ervaren. Er spelen een hoop tegenargumenten om ‘het nog even aan te kijken’. ‘wat als ik niet genoeg ‘bewijs’ heb’, ‘wat als we ze uit het oog verliezen omdat de vertrouwensband geschaad is?’

 

Dit zijn argumenten die wij regelmatig horen. Het doel van de training  is dan ook om de grondslag van deze argumenten te onderzoeken en vervolgens te weerleggen en de andere kant te laten zien. Met behulp van het Ovora® model wordt er anders omgegaan met deze argumenten en je leert tips en tools om het geleerde ook daadwerkelijk toe te passen.